Dark?
Zero Game Color
Bookmark
กำลังติดตาม 47 คน
6.9
สถานะ Ongoing
ประเภท Manhwa
เผยแพร่เมื่อ 2016
Author Zelbasen
Artist Zelbasen
Serialization Naver Webtoon (Naver)
ผู้อัพเดท
เผยแพร่เมื่อ
อัพเดทเมื่อ

Zero Game

Zer0game, 归零人生, 歸零遊戲, 제로게임

เรื่องย่อ Zero Game

อ่านเรื่อง Zero Game
ยูฮันรา: เกือบที่จะสละชีวิตของเธอเนื่องจากความโชคร้ายของเธอ เธอได้รับโอกาสอีกครั้งผ่านการเชิญให้เข้าร่วม Zero Game ลึกลับ ถ้าเธอชนะล่ะ? เธอจะสามารถสร้างชีวิตที่สองในแบบที่เธอต้องการให้มันเป็นได้ แล้วถ้าเธอแพ้ล่ะ? เธอจะตายดี ด้วยความร่วมมือใหม่ที่สั่นคลอน ทักษะในการเรียนรู้ และศัตรูที่ไล่ตามเธอ เธอต้องหาวิธีที่จะผ่านด่านทั้งหมดและพบกับโอเปอเรเตอร์เพื่อได้ชีวิตที่เธอต้องการในที่สุด