Dark?
My Miniature Kingdom Color
Bookmark
กำลังติดตาม 17 คน
9.00
สถานะ Ongoing
ประเภท Manhua
เผยแพร่เมื่อ 2022
Author BOOM工作室 创星漫艺工作室 [Add, ]
Artist BOOM工作室 创星漫艺工作室 [Add, ]
ผู้อัพเดท
เผยแพร่เมื่อ
อัพเดทเมื่อ

My Miniature Kingdom

My Miniature Kingdom, 我的細胞神國, 我的细胞神国

เรื่องย่อ My Miniature Kingdom

อ่านเรื่อง My Miniature Kingdom

ในตอนเริ่มต้นชีวิตของ หลิน ฟาน โลกทรายปรากฏขึ้น ซึ่งเซลล์ทางชีววิทยาที่ขุดพบจากเผ่าทรายแต่ละเผ่าทวีคูณขึ้น เขารู้ดีว่ามันจะเปลี่ยนโลก…