Dark?
Monsters Color
Bookmark
กำลังติดตาม 119 คน
8.1
สถานะ Ongoing
ประเภท Manhwa
เผยแพร่เมื่อ 2022
Author Dream Factory Studio High Ground [Add, ]
Artist Dream Factory Studio
Serialization KakaoPage (Kakao)Kakao Webtoon (Daum)
ผู้อัพเดท
เผยแพร่เมื่อ
อัพเดทเมื่อ

Monsters

요괴

เรื่องย่อ Monsters

อ่านเรื่อง Monsters

เลือดของสัตว์ประหลาดในเส้นเลือดของเขาระเบิดเมื่อเขาฟื้นจากความตาย! สัตว์ประหลาดที่มีเพียงในเทพนิยายปรากฏขึ้นกลางเมืองในศตวรรษที่ 21 ทำลายอาคารและทำร้ายมนุษย์ กลุ่มมนุษย์ที่มีความสามารถพิเศษต่อพวกเขา! เรื่องราวของ Naro เด็กชายที่ถูกขับไล่ที่ต่อสู้กับสัตว์ประหลาด