Dark?
Absolute Hypnosis in Another World Color
Bookmark
กำลังติดตาม 269 คน
7.8
สถานะ Ongoing
ประเภท Manhwa
เผยแพร่เมื่อ 2022
Author OneDollar 카마디 [Add, ]
Artist Grilled Mero
ผู้อัพเดท
เผยแพร่เมื่อ
อัพเดทเมื่อ

Absolute Hypnosis in Another World

Absolute Hypnosis in Another World, Isekai Hypnosis, New World Hypnosis, 异世界催眠王, 내 맘대로 이세계 최면!

เรื่องย่อ Absolute Hypnosis in Another World

อ่านเรื่อง Absolute Hypnosis in Another World

เรื่องราวชีวิตที่ถูกสะกดจิตในอีกโลกหนึ่งของชายผู้มีความสามารถด้านการสะกดจิต หน้าต่างสถานะ ตรรกะของสุนัข และการหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง!

คำเตือน!! การ์ตูนมังงะเรื่องนี้ "Absolute Hypnosis in Another World" อาจมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงเลือดหรือเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้เยาว์

อ่านการ์ตูนเรื่อง Absolute Hypnosis in Another World