Dark?

Tokidoki Bosotto Roshiago de Dereru Tonari no Alya-san