Dark?

Kaiko sareta Ankoku Heishi (30-dai) no Slow na Second Life