Dark?

Itomo Tayasuku Okonawareru Juusansai ga Ikiru Tame no Oshigoto