Dark?

Mikata ga Yowa Sugite Hojo Mahou ni Toushite ita Kyuutei Mahou shi